Генеральний радіо-партнер

Стильное радио

Учасники програми
Учасниками на присудження звання Лауреата Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» можуть бути організації, підприємства та установи, що здійснюють свою діяльність на території України.
Основними умовами участі організації-кандидата в Програмі є: помітне або лідируюче становище в сфері торгівлі та сервісу; високі фінансово-економічні показники, у тому числі їх позитивна динаміка; значні обсяги товарообігу; висока якість продукції, що реалізується; гарна ділова репутація та високий професійний авторитет.
Підставою для участі в Програмі є заявка учасника (юридичної особи), яку він подає за затвердженою формою (у вигляді анкети, що містить необхідний перелік питань) та комплект документів, згідно переліку (надається Секретаріатом українських премій). Учасник Програми після заповнення анкети передає вищевказані документи до Секретаріату українських премій та отримує повідомлення про зарахування до бази даних Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» для подальшого проходження відбору.

Критерії відбору учасників програми
Відбір учасників програми – кандидатів на присудження звання лауреата – проводиться аналітичним підрозділом Секретаріату українських премій на основі фінансового аналізу матеріалів, наданих підприємствами, що працюють у ТОРГІВЕЛЬНІЙ галузі. Додатково проводиться аналіз рейтингів і моніторинг ринку торгівлі та його спеціалізованих сегментів, дані яких ураховуються при складанні звіту по кожному учаснику програми.
При проведенні аналізу діяльності учасника програми враховуються:
- кількісні показники діяльності (обсяг реалізації, прибуток);
- позитивна динаміка розвитку компанії;
- позиціювання компанії в спеціалізованих сегментах ринку торгівлі (частка ринку);
- дані маркетингового дослідження ринку;
- інноваційна діяльність компанії;
- кадровий потенціал компанії;
- відповідність форм і напрямків діяльності компанії етиці ведення бізнесу;

Схема відбору кандидатів та визначення Лауреатів
Аналітичний підрозділ Секретаріату забезпечує первинний збір та обробку інформації про потенційних кандидатів та направляє обгрунтування на розгляд Експертної Ради.
Після отримання позитивного висновку Експертної Ради Секретаріат Програми оголошує попередні результати відбору Лауреатів Премії у загальноукраїнських ЗМІ (комплекс рекламно-інформаційних послуг Лауреата Премії).
Загальний перелік Лауреатів за номінаціями програми «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» оголошується на урочистій церемонії.

PR-кампанія Лауреата Премії
З метою висвітлення результатів проведення Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» до урочистої церемонії нагородження Лауреатів, після отримання позитивного висновку Експертної Ради Секретаріатом Програми організовується і проводиться PR-кампанія Лауреата Премії.
Після проведення урочистої церемонії нагородження Лауреатів та вручення Премії оголошується загальний підсумок Програми та представлення всіх Лауреатів Премії в загальноукраїнських ЗМІ та в каталозі Програми.
Аспекти PR-кампанії Лауреата, бюджет і цільова спрямованість визначаються самостійно Секретаріатом Програми і коригуються виходячи з конкретних фінансових коштів, отриманих у розпорядження Секретаріату.
Проведення PR-кампанії Лауреата Премії є невід’ємною частиною Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП».


     
© "Експертно-інформаційна служба" 2006-2018

телефон: +38 044 3603082


ПАБЛІСІТІ


ПРО ПРОГРАМУ


ЛАУРЕАТИ


КОНТАКТИ